לא מקבל מייל לאיפוס סיסמה

בבקשה נא לאפס ת הסיסמה לאתר שלי https://afchbr2.000webhostapp.com/
אני לא מצליח.

That website and your account under the same email you used for the forum was deleted over a year ago by yourself with the reason

	חוסר נין

You will need to make a new account and new website using alternative naming should you wish to use the free service again.